obiektywne, subiektywne, praktyczne i unijne uwagi
RSS
piątek, 11 stycznia 2008
Z jakich etapów składa się projekt unijny

 

Każdy projekt finansowany z funduszy unijnych przebiega według ustalonego schematu. Podzieliłem go na 7 faz.

Zobacz co się dzieje w każdej z nich.

 

Wiem, że ten artykuł dla wielu jest „oczywistą oczywistością". Ciągle jednak spotykam osoby dla których fundusze unijne to nowość.
Jeżeli więc rozważasz sfinansowanie swojego przedsięwzięcia dotacją unijną Twój projekt będzie się składał się z siedmiu, kolejnych faz:

Fazy projektu unijnego 


Jak wygląda każda z faz?

 

Faza 1 1. Przygotowanie dokumentacji

Wszystko zaczyna się od przygotowania dokumentacji. Podstawowym dokumentem jest wniosek o dotację. W zależności od programu niezbędny jest również cały szereg załączników, zaświadczeń itp. Jednym z najważniejszych załączników występujących prawie zawsze jest biznesplan. Czasami rożnie bywa on nazywany (plan projektu, plan operacji) a także ma różny wymagany zakres i objętość. W każdym razie chodzi właśnie o ten dokument, który w potocznym języku nazywany jest biznesplanem.

 

Faza 2 2. Ocena projektu

Po złożeniu wniosku w odpowiedniej instytucji następuje ocena projektu. Oceny dokonują różne instytucje zależnie od konkretnego programu unijnego. Może to być na przykład urząd marszałkowski danego województwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) lub inne.

Zasady oceny są określone dla poszczególnych programów i mogą się różnić.
Generalnie ocena może być dokonywana na dwa sposoby:

  • w trybie ciągłym lub
  • w trybie konkursowym.

Tryb ciągły polega na tym, że wnioski są przyjmowane i oceniane na bieżąco - dominuje zasada kto pierwszy ten lepszy.
Tryb konkursowy to taki gdzie raz na jakiś czas ogłaszany jest „konkurs piękności", w którym kandydaci przedstawiają swoje przedsięwzięcia. Twój pomysł na projekt jest oceniany na tle innych projektów.

Nawet jeżeli będziesz miał dobrą dokumentację czyli dokumentację rzetelnie przedstawiającą przedsięwzięcie to może zdarzyć się, że Twój pomysł odpadnie w konkurencji z innymi projektami. Na przykład inne projekty będą z bardziej pożądanej branży czy lepiej będą się wpisywały w kryteria programowe.

Przedsięwzięcie oceniają urzędnicy i/lub inne osoby mające wiedzę (przynajmniej w teorii) w konkretnej dziedzinie. Praktyka oceny przedsięwzięć to jednak temat rzeka;) Tak samo oficjalnie rozpowszechniane jest stanowisko, że ocena przedsięwzięć jest obiektywna. Ale to jest następny temat rzeka...

 

Faza 3 3. Umowa o dotację

Po pozytywnej ocenie przedsięwzięcia zostajesz zaproszony do podpisania umowy o dotację. Drugą stroną umowy jest zazwyczaj instytucja, w której następowała ocena (np. PARP, ARIMR, urząd marszałkowski).

Umowa zobowiązuje Cię do realizacji tego co było zawarte we wniosku o dotację. To zdecydowanie najważniejsza dla Ciebie chwila. Umowa gwarantuje Ci otrzymanie dotacji oczywiście pod warunkiem, że zrealizujesz projekt dokładnie tak jak wcześniej zaplanowałeś.

 

Faza 4 4. Realizacja projektu

Po podpisaniu umowy możesz realizować projekt. To znaczy, że od tego momentu możesz dokonywać zakupów czy rozpoczynać budowę. W niektórych przypadkach (co zależy od konkretnego programu) realizację można rozpocząć już po złożeniu wniosku; bez czekania na ocenę. Musisz pamiętać, że wtedy realizujesz inwestycję na własne ryzyko. W przypadku gdy rozpoczęty projekt nie spodoba się z jakichkolwiek względów komisji oceniającej musisz liczyć się z tym, że sfinansujesz go sam.

 

Faza 55. Rozliczenie projektu

Po zakończeniu realizacji czyli kiedy maszyny już stoją i pracują przystępujesz do rozliczenia projektu. Rozliczenie polega na wykazaniu, że projekt został zrealizowany dokładnie w zaplanowanej formie a należności dla wykonawców i dostawców w pełni zapłacone.
Najważniejszym dokumentem, który tworzysz na tym etapie to wniosek o płatność. Do wniosku o płatność należy załączyć szereg załączników najważniejsze to:

  • faktury od wykonawców i dostawców oraz
  • dowody zapłaty należności z tych faktur.

 

Faza 6 6. Wypłata dotacji

I tak nadszedł upragniony moment kiedy na twoje konto wpływa dotacja. Oczywiście wcześniej możesz spodziewać się kontroli w miejscu realizacji projektu. Kontrola sprawdzi czy rzeczywistość zgadza się z opisem we wniosku, spisze numery maszyn, sfotografuje. Sprawdzi także czy do urządzeń przyklejono unijne "naklejki propagandowe".

O ile zrealizowałeś dokładnie swoje zamierzenia środki trafią na wprost na twoje konto.

 

Faza 7 7. Utrzymanie celów projektu

Twoja przygoda z dotacją nie kończy się w chwili wypłaty dotacji. Pamiętaj, że przez pewien okres musisz utrzymać cele projektu. Ten okres to zazwyczaj 5 lat. W tym okresie nie możesz sprzedać nabytych środków trwałych i powinieneś osiągnąć również cele zaplanowane na ten okres. Przez ten okres możesz podlegać różnym kontrolom. Tak naprawdę zupełną swobodę działań odzyskujesz (najczęściej) po pięciu latach od dnia wypłaty dotacji.

 

-------------------------------------
I to tyle... Fazy opisałem głównie na podstawie własnego doświadczenia, które zdobyłem realizując przedsięwzięcia inwestycyjne. Oczywiście poszczególnych źródeł dotacji unijnych (programów, priorytetów, działań itp.) jest tak wiele, że w szczegóły każdego mogą się nieco różnić. Ten sposób przedstawienia pozwali Ci jednak całkiem dobrze się zorientować z czym się to wszystko je.

 

 

19:35, europejczyk.z.unii
Link Komentarze (4) »
czwartek, 10 stycznia 2008
EUR-Lex czyli jak znaleźć akt prawa unijnego (po polsku)

Zobacz jak wyszukać w czterech, prostych krokach tekst przykładowego aktu prawa europejskiego.

Wykorzystamy do tego darmowy i ogólnodostępny, unijny serwis internetowy EUR-Lex.

 

 

Uwagi techniczne:
Dla wygody, w tekście znajdziesz widok z przeglądarki po każdej opisanej czynności.
 - Klikając na link widok otworzy się w nowym oknie.
 - Dla odmiany najeżdżając myszką na ikonkę SnapShots ikonaprzy linku pojawi się widok kryjący się pod tym linkiem.

 

Wyobraź sobie, że musisz dotrzeć do jakiegoś aktu prawa unijnego.

Czytasz pierwsze lepsze rozporządzenie... Na przykład Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 17.10.2007 r., które dotyczy dotacji dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

W paragrafie 2 znajdujesz odniesienie do rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich:

§ 2. 1. O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
  1)   prowadzi przedsiębiorstwo określone w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.)[...]

 

Żeby dowiedzieć się o co tak na prawdę chodzi w tym paragrafie rozporządzenia Ministra Rolnictwa musisz znaleźć powoływane rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 1698/2005.

Zrobisz to w czterech prostych krokach:

  • Krok 1 - Wejdź do serwisu EUR-Lex
  • Krok 2 - Wybierz rodzaj wyszukiwania
  • Krok 3 - Wpisz wyszukiwany akt
  • Krok 4 - Wybierz sposób wyświetlania

Więc do dzieła!

 

Krok 1 - Wejdź do serwisu EUR-Lex

Wejdź na stronę serwisu prawa europejskiego eur-lex.europa.eu. Serwis jest prowadzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (wydawnictwo UE).

Kliknij na odnośnik polskojęzyczny Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej - PL.

Strona główna EUR-Lex

Jesteś już w wyszukiwarce polskojęzycznej. Strona wyszukiwarki polskojęzycznej (eur-lex.europa.eu/pl/index.htm) jest właściwie najistotniejsza. Dodaj ją więc do Ulubionych/Zakładek. Przyda się w przyszłości. Ja też mam ustawioną właśnie tą stronę.

 

Krok 2 - Wybierz rodzaj wyszukiwania

Kliknij link Wyszukiwanie proste. Oczywiście w tym miejscu masz jeszcze inne opcje wyszukiwania. Ale po kolei! Później przetestujesz pozostałe.

Polska wyszukiwarka EUR-Lex 

Otwiera Ci się strona Nowe wyszukiwanie.

Tu wybierz Wyszukiwanie według numeru dokumentu > Numer naturalny.

Wyszukiwanie wg numeru naturalnego 

Pojawia się formularz zapytania.

 

Krok 3 - Wpisz wyszukiwany akt

Wśród dokumentów zaznacz Rozporządzenie bo takowego szukamy. Wpisz rok 2005 a na koniec numer dokumentu 1698.

Formularz wypełniony

Pojawia się strona wyników.

W wynikach szukania znajdziesz:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Krok 4 - Wybierz sposób wyświetlania 

Do wyboru masz kilka wersji wyświetlania.

Wybór wersji jednojęzycznej

Kliknij link html a wyświetli Ci się  prostu tekst w polskiej wersji językowej. Jeżeli chcesz obejrzeć lub ściągnąć dokument w formacie pdf masz link pdf.

Masz jeszcze jedną bardzo przydatną możliwość: widok dwujęzyczny aktu prawnego.

Funkcja ta przydaje się na przykład wtedy kiedy:

  • chcesz zobaczyć jak pewne określenia są tłumaczone na inny język (lub z innego języka) albo
  • nie jesteś pewien czy różne wersje językowe są spójne (historia uczy, że takie sytuacje się zdarzają).

Osobiście zdarza mi się mieć oba motywy korzystania z widoku dwujęzycznego.

Aby na monitorze wyświetlić wersję dwujęzyczną kliknij link Notka bibliograficzna + Tekst (widok dwujęzyczny).

Wybór wersji dwujęzycznej 

Pojawia się tekst aktu (po polsku) z zaznaczonymi dostępnymi wersjami językowymi. Klikasz np. na wersję angielską (link EN).

Wybór drugiej wersji językowej

I tak dostajesz na swoim monitorze widok aktu w dwóch językach. Dalej wiesz co robić więc znajdź w tekście to o co chodziło.

Powodzenia!

 

To było wyszukanie jednego z aktów przedstawione kok po kroku z uwzględnieniem najważniejszych opcji. Poświęć na początek kilkanaście minut i pobaw się serwisem. Przetestuj jego możliwości i różne sposoby wyszukiwania czy wyświetlania.

Chociaż internetowy EUR-Lex to przydatne narzędzie pamiętaj że "za wiążące prawnie uważa się prawodawstwo UE publikowane w drukowanych edycjach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

17:50, europejczyk.z.unii
Link Dodaj komentarz »
O blogu

Ten serwis to zapis obiektywnych, subiektywnych i praktycznych informacji, wiedzy i refleksji na temat Unii Europejskiej.

Europejczyk.z.Unii studiował kiedyś integrację europejską więc ma pojęcie o tym co jest zgodne z duchem integracji a co jest tylko wynikiem tarć w wojnie interesów

Europejczyk.z.Unii jest przede wszystkim ekonomistą więc potrafi przewidzieć co przyczynia się do rozwoju regionalnego a co do rozwoju regionalnego "po unijnemu"

Europejczyk.z.Unii zna również z praktyki coś co nazywane jest wrdażaniem funduszy unijnych.

Dlatego Europejczyk.z.Unii doskonale wie jak wielkie idee europejskie i nie mnijejsze teorie rozwoju regionalnego rozmijają się z przyziemną praktyką.

Europejczyk.z.Unii chętnie podzieli się z zainteresowanymi posiadaną wiedzą z zaintereoswanymi.

Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej (przynajmnij przez następne kilkadziesiąt lat) dlatego więc musimy pamiętać że:

Jak sobie w naszej Unii pościelemy tak się w niej wyśpimy.

 

 

11:20, europejczyk.z.unii
Link Dodaj komentarz »