obiektywne, subiektywne, praktyczne i unijne uwagi
Blog > Komentarze do wpisu
Z jakich etapów składa się projekt unijny

 

Każdy projekt finansowany z funduszy unijnych przebiega według ustalonego schematu. Podzieliłem go na 7 faz.

Zobacz co się dzieje w każdej z nich.

 

Wiem, że ten artykuł dla wielu jest „oczywistą oczywistością". Ciągle jednak spotykam osoby dla których fundusze unijne to nowość.
Jeżeli więc rozważasz sfinansowanie swojego przedsięwzięcia dotacją unijną Twój projekt będzie się składał się z siedmiu, kolejnych faz:

Fazy projektu unijnego 


Jak wygląda każda z faz?

 

Faza 1 1. Przygotowanie dokumentacji

Wszystko zaczyna się od przygotowania dokumentacji. Podstawowym dokumentem jest wniosek o dotację. W zależności od programu niezbędny jest również cały szereg załączników, zaświadczeń itp. Jednym z najważniejszych załączników występujących prawie zawsze jest biznesplan. Czasami rożnie bywa on nazywany (plan projektu, plan operacji) a także ma różny wymagany zakres i objętość. W każdym razie chodzi właśnie o ten dokument, który w potocznym języku nazywany jest biznesplanem.

 

Faza 2 2. Ocena projektu

Po złożeniu wniosku w odpowiedniej instytucji następuje ocena projektu. Oceny dokonują różne instytucje zależnie od konkretnego programu unijnego. Może to być na przykład urząd marszałkowski danego województwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) lub inne.

Zasady oceny są określone dla poszczególnych programów i mogą się różnić.
Generalnie ocena może być dokonywana na dwa sposoby:

  • w trybie ciągłym lub
  • w trybie konkursowym.

Tryb ciągły polega na tym, że wnioski są przyjmowane i oceniane na bieżąco - dominuje zasada kto pierwszy ten lepszy.
Tryb konkursowy to taki gdzie raz na jakiś czas ogłaszany jest „konkurs piękności", w którym kandydaci przedstawiają swoje przedsięwzięcia. Twój pomysł na projekt jest oceniany na tle innych projektów.

Nawet jeżeli będziesz miał dobrą dokumentację czyli dokumentację rzetelnie przedstawiającą przedsięwzięcie to może zdarzyć się, że Twój pomysł odpadnie w konkurencji z innymi projektami. Na przykład inne projekty będą z bardziej pożądanej branży czy lepiej będą się wpisywały w kryteria programowe.

Przedsięwzięcie oceniają urzędnicy i/lub inne osoby mające wiedzę (przynajmniej w teorii) w konkretnej dziedzinie. Praktyka oceny przedsięwzięć to jednak temat rzeka;) Tak samo oficjalnie rozpowszechniane jest stanowisko, że ocena przedsięwzięć jest obiektywna. Ale to jest następny temat rzeka...

 

Faza 3 3. Umowa o dotację

Po pozytywnej ocenie przedsięwzięcia zostajesz zaproszony do podpisania umowy o dotację. Drugą stroną umowy jest zazwyczaj instytucja, w której następowała ocena (np. PARP, ARIMR, urząd marszałkowski).

Umowa zobowiązuje Cię do realizacji tego co było zawarte we wniosku o dotację. To zdecydowanie najważniejsza dla Ciebie chwila. Umowa gwarantuje Ci otrzymanie dotacji oczywiście pod warunkiem, że zrealizujesz projekt dokładnie tak jak wcześniej zaplanowałeś.

 

Faza 4 4. Realizacja projektu

Po podpisaniu umowy możesz realizować projekt. To znaczy, że od tego momentu możesz dokonywać zakupów czy rozpoczynać budowę. W niektórych przypadkach (co zależy od konkretnego programu) realizację można rozpocząć już po złożeniu wniosku; bez czekania na ocenę. Musisz pamiętać, że wtedy realizujesz inwestycję na własne ryzyko. W przypadku gdy rozpoczęty projekt nie spodoba się z jakichkolwiek względów komisji oceniającej musisz liczyć się z tym, że sfinansujesz go sam.

 

Faza 55. Rozliczenie projektu

Po zakończeniu realizacji czyli kiedy maszyny już stoją i pracują przystępujesz do rozliczenia projektu. Rozliczenie polega na wykazaniu, że projekt został zrealizowany dokładnie w zaplanowanej formie a należności dla wykonawców i dostawców w pełni zapłacone.
Najważniejszym dokumentem, który tworzysz na tym etapie to wniosek o płatność. Do wniosku o płatność należy załączyć szereg załączników najważniejsze to:

  • faktury od wykonawców i dostawców oraz
  • dowody zapłaty należności z tych faktur.

 

Faza 6 6. Wypłata dotacji

I tak nadszedł upragniony moment kiedy na twoje konto wpływa dotacja. Oczywiście wcześniej możesz spodziewać się kontroli w miejscu realizacji projektu. Kontrola sprawdzi czy rzeczywistość zgadza się z opisem we wniosku, spisze numery maszyn, sfotografuje. Sprawdzi także czy do urządzeń przyklejono unijne "naklejki propagandowe".

O ile zrealizowałeś dokładnie swoje zamierzenia środki trafią na wprost na twoje konto.

 

Faza 7 7. Utrzymanie celów projektu

Twoja przygoda z dotacją nie kończy się w chwili wypłaty dotacji. Pamiętaj, że przez pewien okres musisz utrzymać cele projektu. Ten okres to zazwyczaj 5 lat. W tym okresie nie możesz sprzedać nabytych środków trwałych i powinieneś osiągnąć również cele zaplanowane na ten okres. Przez ten okres możesz podlegać różnym kontrolom. Tak naprawdę zupełną swobodę działań odzyskujesz (najczęściej) po pięciu latach od dnia wypłaty dotacji.

 

-------------------------------------
I to tyle... Fazy opisałem głównie na podstawie własnego doświadczenia, które zdobyłem realizując przedsięwzięcia inwestycyjne. Oczywiście poszczególnych źródeł dotacji unijnych (programów, priorytetów, działań itp.) jest tak wiele, że w szczegóły każdego mogą się nieco różnić. Ten sposób przedstawienia pozwali Ci jednak całkiem dobrze się zorientować z czym się to wszystko je.

 

 

piątek, 11 stycznia 2008, europejczyk.z.unii

Polecane wpisy

  • O blogu

    Ten serwis tozapis obiektywnych, subiektywnych i praktycznych informacji, wiedzy i refleksji na temat Unii Europejskiej. Europejczyk.z.Unii studiował kiedyś int

Komentarze
2008/02/09 23:18:58
W artykule roi się od błędów!

Moje uwagi:
1. Schemat jest fałszywy, bo zakłada następstwo etapów, a tymczasem:
a) realizacja projektu nie musi następować (i w bardzo wielu przypadkach nie następuje) PO podpisaniu umowy dotacji
b) wypłata nie następuje po całkowitym rozliczeniu projektu
c) cele projektu często są wypełniane jeszcze przed podpisaniem umowy dotacji
2. Ocena projektu: wymieniono instytucje, do których się składa wnioski, a nie wymieniono instytucji, do której składa się je NAJCZĘŚCIEJ
3. "Na przykład inne projekty będą z bardziej pożądanej branży czy lepiej będą się wpisywały w kryteria programowe." - nieprawda: po prostu będą miały mniej punktów. Nie ma projektów odrzuconych za "bycie z bardziej pożądanej branży"!!
4. "Po pozytywnej ocenie przedsięwzięcia zostajesz zaproszony do podpisania umowy o dotację" - conajmniej 60% projektów "ocenionych pozytywnie" nie jest zaproszonych do podpisania umowy
5. "Umowa zobowiązuje Cię do realizacji tego co było zawarte we wniosku o dotację" - można podpisać umowę i nie spełnić ŻADNEGO jej zapisu, a nawet na drugi dzień po jej podpisaniu zamknąć firmę
6. "Umowa gwarantuje Ci otrzymanie dotacji oczywiście pod warunkiem, że zrealizujesz projekt dokładnie tak jak wcześniej zaplanowałeś." - napewno nie "dokładnie tak jak wcześniej zaplanowałeś"!
7. "Po zakończeniu realizacji czyli kiedy maszyny już stoją i pracują przystępujesz do rozliczenia projektu" - maszyna może stać niewłączona jeszcze do prądu, a można ją rozliczać. Mało tego dofinansowywany budynek może być gotowy w 5%, a możesz go zacząć rozliczać
8. "Do wniosku o płatność należy załączyć szereg załączników najważniejsze to:

faktury od wykonawców i dostawców oraz
dowody zapłaty należności z tych faktur." - ich KSEROKOPIE! To nie to samo.
9. "W tym okresie nie możesz sprzedać nabytych środków " - nieprawda!
-
2008/03/12 11:26:31

W artykule nie ma błędów. Są pewne uproszczenia. Uproszczenia te są niezbędne ponieważ:
- po pierwsze - artykuł skierowany jest do początkujących,
- po drugie artykuł miał być z założenia w miarę krótki.

Ponieważ Twoje uwagi są całkiem sensowne ustosunkuje się do nich szczegółowo. Dla niezorientowanego czytelnika taka wymiana zdań może być bardzo pouczająca.


1. Schemat nie jest fałszywy. Schemat jest uproszczony. Rzeczywiście istnieją przypadki gdy poszczególne etapy się pokrywają albo kolejność ich jest inna niż na schemacie. Początkującym zawsze przedstawiam właśnie taki podstawowy schemat. Dopiero potem zajmuję się omawianiem odstępstw. Ten artykuł nie miał na celu przedstawianie WSZYSTKICH niuansów. Miał na celu przedstawienie podstaw.


1a) Zgadza się. Istnieją przypadki, w których realizację projektu można rozpocząć już po złożeniu wniosku a nawet w niektórych sytuacjach przed złożeniem wniosku. Osoba nowa w temacie powinna jednak przyjąć te przypadki za WYJĄTKI OD REGUŁY. Tak dla wszelki wypadek...


1b) Zgadza się (częściowo). Istnieją programy, które dopuszczają wypłatę części dotacji po zrealizowaniu poszczególnych etapów projektu. W przypadku programów przeznaczonych dla jednostek samorządowych to nawet najczęstsza praktyka. W przypadku programów przeznaczonych dla przedsiębiorstw to raczej wyjątek.


1c) Na temat celów projektu napisałem jedynie, że TRZEBA JE UTRZYMAĆ przez pewien czas od wypłaty dotacji. Po prostu tak w rzeczywistości jest.

Z Twoim stwierdzeniem, że cele projektu często są wypełniane jeszcze przed podpisaniem umowy mógłbym się nawet zgodzić. Miejmy jednak na uwadze, że takie postawienie sprawy może rodzić wątpliwości komisji oceniającej: Skoro cele projektu są osiągane jeszcze przed przyznaniem dotacji to po co w ogóle temu projektowi dotacja?


2. Przetwórcy rolno-spożywczy składają wnioski NAJCZĘŚCIEJ do ARIMR. Duzi przedsiębiorcy składają wnioski NAJCZĘŚCIEJ do PARP...

To gdzie się składa wnioski NAJCZĘŚCIEJ zależy od tego KTO SKŁADA te wnioski. Prawda? :)


3. Nie do końca chyba zrozumiałeś zdanie. W zdaniu jest mowa o INNYCH projektach. Tzn. tych, które konkurują z Twoim projektem. Jeżeli TE INNE będą bardziej pożądanej branży to dostaną WIĘCEJ punktów.

A czy nie ma projektów odrzuconych za "bycie z bardziej[mniej] pożądanej branży"? No formalnie oczywiście, że nie ma. A w praktyce projektów z np. branży handlowej nie znajdziemy na listach dofinansowania. (Oczywiście przy założeniu, że wyjątki zdarzają się od każdej reguły.)


4. Pisząc o pozytywnej ocenie miałem na uwadze wyłącznie zaproszenie do podpisania umowy. Każda inna definicja pozytywnej oceny w tak krótkim artykule byłaby niepraktyczna.

Oczywiście masz rację, że sama ocena jest kilkuetapowa. I nawet przechodząc pozytywnie przez wszystkie etapy oceny może na końcu oceny okazać się, że zabrakło pieniędzy. Ten artykuł jest zbyt krótki aby rozwodzić się nad szczegółami etapów oceny. Dlatego przyjąłem uproszczenie najpraktyczniejsze dla niewtajemniczonego czytelnika: ocena pozytywna = zaproszenie do podpisania umowy.


5. Można zamknąć firmę, można nie spełnić żadnego zapisu umowy o dotację, można zbankrutować, można jeszcze wyliczać długo...

Można (a może trzeba) jeszcze dodać, że w każdym z tych wypadków nie ma mowy o wypłacie dotacji:)


6. Zmiany w pierwotnych planach są formalnie zazwyczaj dopuszczalne. Formalnie dopuszczalne są różne zmiany w różnych zakresach.

W praktyce zmiany w projekcie unijnym są nie mile widziane i powodują tylko komplikacje. I to najdziwniejsze komplikacje...


7. Kwestia podobna do tej w punkcie 1b).
Można rozliczać projekt przed zakończeniem wtedy gdy dany program przewiduje taki etapowy tryb realizacji. Ostateczne rozliczenie projektu czyli złożenie (ostatecznego) wniosku o płatność może nastąpić gdy maszyny są uruchomione a budynki oddane do użytku.

cd. dalej...
-
2008/03/12 11:29:42
... cd.

8. W niektórych programach należy ZAŁĄCZYĆ ORYGINAŁY.
Wtedy sympatyczna pani w kancelarii danej instytucji stempluje oryginał pieczątką Przedstawiono do refundacji.... Kseruje. Kserokopia zostaje w instytucji a Ty oryginał trzymasz w swojej księgowości czyli tam gdzie resztę swoich faktur. Czyli dokładnie tak jak napisałem należy załączyć faktury.

W innych programach można załączyć kserokopie. Kserokopie muszą być wtedy potwierdzone za zgodność z oryginałem.

W każdym przypadku nie obejdzie się bez tego żeby przedstawiciel instytucji zobaczył na własne oczy ORYGINAŁY faktur (i innych dokumentów księgowych).


9. Ściśle patrząc masz rację. W niektórych przypadkach można sprzedać nabyte dobra nawet natychmiast ALE JEDNOCZEŚNIE należy spełnić szereg warunków, które zależą od konkretnego programu. W praktyce te warunki najczęściej eliminują sens i opłacalność takiej operacji.

W tym punkcie chodziło mi o podkreślenie, że niedopuszczalna jest sytuacja iż nabyłem środek trwały, wypłacono mi dotację a ja sobie później sprzedaję maszynę i cieszę się gotówką z dotacji. Nie. Takie coś jest niedopuszczalne i właśnie to miałem na myśli.I to na tyle... Wiele twoich spostrzeżeń w szczegółach jest trafnych; niektóre nie. Każdy doświadczony może mieć inne spojrzenie.
Tak samo każdy niedoświadczony (a do nich skierowałem artykuł) może mieć różne wątpliwości. Dokładnie odpowiedziałem na każdą z uwag aby ci niedoświadczenie wynieśli jak najwięcej z tej wymiany zdań. Z praktyki wiem, że taka wymiana poglądów dwóch ludzi może być niezmiernie przydatna dla osób dopiero poznających temat.

Pozdrawiam,

-
2008/04/14 10:53:10
Dziękuję za rzeczową odpowiedź!

Zgadza się (częściowo). Istnieją programy, które dopuszczają wypłatę części dotacji po zrealizowaniu poszczególnych etapów projektu. W przypadku programów przeznaczonych dla jednostek samorządowych to nawet najczęstsza praktyka. W przypadku programów przeznaczonych dla przedsiębiorstw to raczej wyjątek.

W przypadku programów przeznaczonych dla przedsiębiorstw jest to raczej zasada.

8. W niektórych programach należy ZAŁĄCZYĆ ORYGINAŁY. Wtedy sympatyczna pani w kancelarii danej instytucji stempluje oryginał pieczątką Przedstawiono do refundacji.... Kseruje. Kserokopia zostaje w instytucji a Ty oryginał trzymasz w swojej księgowości czyli tam gdzie resztę swoich faktur. Czyli dokładnie tak jak napisałem należy załączyć faktury.

To, co opisujesz, to dostarczenie KSEROKOPII, a nie oryginałów. Za przekazanie do instytucji sprawdzającej wniosek ORYGINAŁU jakiejś faktury to właściwie może grozić prokuratura ;)

W innych programach można załączyć kserokopie. Kserokopie muszą być wtedy potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jeszcze się nie spotkałem z programem, w którym trzebaby było dostarczyć coś innego niż kserokopie

W każdym przypadku nie obejdzie się bez tego żeby przedstawiciel instytucji zobaczył na własne oczy ORYGINAŁY faktur (i innych dokumentów księgowych).

We żadnym wniosku, z jakimi się z życiu zetknąłem, przedstawiciel instytucji nie widział wszystkich oryginałów na własne oczy.