obiektywne, subiektywne, praktyczne i unijne uwagi
Blog > Komentarze do wpisu
EUR-Lex czyli jak znaleźć akt prawa unijnego (po polsku)

Zobacz jak wyszukać w czterech, prostych krokach tekst przykładowego aktu prawa europejskiego.

Wykorzystamy do tego darmowy i ogólnodostępny, unijny serwis internetowy EUR-Lex.

 

 

Uwagi techniczne:
Dla wygody, w tekście znajdziesz widok z przeglądarki po każdej opisanej czynności.
 - Klikając na link widok otworzy się w nowym oknie.
 - Dla odmiany najeżdżając myszką na ikonkę SnapShots ikonaprzy linku pojawi się widok kryjący się pod tym linkiem.

 

Wyobraź sobie, że musisz dotrzeć do jakiegoś aktu prawa unijnego.

Czytasz pierwsze lepsze rozporządzenie... Na przykład Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 17.10.2007 r., które dotyczy dotacji dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

W paragrafie 2 znajdujesz odniesienie do rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich:

§ 2. 1. O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
  1)   prowadzi przedsiębiorstwo określone w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.)[...]

 

Żeby dowiedzieć się o co tak na prawdę chodzi w tym paragrafie rozporządzenia Ministra Rolnictwa musisz znaleźć powoływane rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 1698/2005.

Zrobisz to w czterech prostych krokach:

  • Krok 1 - Wejdź do serwisu EUR-Lex
  • Krok 2 - Wybierz rodzaj wyszukiwania
  • Krok 3 - Wpisz wyszukiwany akt
  • Krok 4 - Wybierz sposób wyświetlania

Więc do dzieła!

 

Krok 1 - Wejdź do serwisu EUR-Lex

Wejdź na stronę serwisu prawa europejskiego eur-lex.europa.eu. Serwis jest prowadzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (wydawnictwo UE).

Kliknij na odnośnik polskojęzyczny Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej - PL.

Strona główna EUR-Lex

Jesteś już w wyszukiwarce polskojęzycznej. Strona wyszukiwarki polskojęzycznej (eur-lex.europa.eu/pl/index.htm) jest właściwie najistotniejsza. Dodaj ją więc do Ulubionych/Zakładek. Przyda się w przyszłości. Ja też mam ustawioną właśnie tą stronę.

 

Krok 2 - Wybierz rodzaj wyszukiwania

Kliknij link Wyszukiwanie proste. Oczywiście w tym miejscu masz jeszcze inne opcje wyszukiwania. Ale po kolei! Później przetestujesz pozostałe.

Polska wyszukiwarka EUR-Lex 

Otwiera Ci się strona Nowe wyszukiwanie.

Tu wybierz Wyszukiwanie według numeru dokumentu > Numer naturalny.

Wyszukiwanie wg numeru naturalnego 

Pojawia się formularz zapytania.

 

Krok 3 - Wpisz wyszukiwany akt

Wśród dokumentów zaznacz Rozporządzenie bo takowego szukamy. Wpisz rok 2005 a na koniec numer dokumentu 1698.

Formularz wypełniony

Pojawia się strona wyników.

W wynikach szukania znajdziesz:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Krok 4 - Wybierz sposób wyświetlania 

Do wyboru masz kilka wersji wyświetlania.

Wybór wersji jednojęzycznej

Kliknij link html a wyświetli Ci się  prostu tekst w polskiej wersji językowej. Jeżeli chcesz obejrzeć lub ściągnąć dokument w formacie pdf masz link pdf.

Masz jeszcze jedną bardzo przydatną możliwość: widok dwujęzyczny aktu prawnego.

Funkcja ta przydaje się na przykład wtedy kiedy:

  • chcesz zobaczyć jak pewne określenia są tłumaczone na inny język (lub z innego języka) albo
  • nie jesteś pewien czy różne wersje językowe są spójne (historia uczy, że takie sytuacje się zdarzają).

Osobiście zdarza mi się mieć oba motywy korzystania z widoku dwujęzycznego.

Aby na monitorze wyświetlić wersję dwujęzyczną kliknij link Notka bibliograficzna + Tekst (widok dwujęzyczny).

Wybór wersji dwujęzycznej 

Pojawia się tekst aktu (po polsku) z zaznaczonymi dostępnymi wersjami językowymi. Klikasz np. na wersję angielską (link EN).

Wybór drugiej wersji językowej

I tak dostajesz na swoim monitorze widok aktu w dwóch językach. Dalej wiesz co robić więc znajdź w tekście to o co chodziło.

Powodzenia!

 

To było wyszukanie jednego z aktów przedstawione kok po kroku z uwzględnieniem najważniejszych opcji. Poświęć na początek kilkanaście minut i pobaw się serwisem. Przetestuj jego możliwości i różne sposoby wyszukiwania czy wyświetlania.

Chociaż internetowy EUR-Lex to przydatne narzędzie pamiętaj że "za wiążące prawnie uważa się prawodawstwo UE publikowane w drukowanych edycjach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

czwartek, 10 stycznia 2008, europejczyk.z.unii